Custom Bikers Finland ry. ja Free Bikers -ideologia

Custom Bikers Finland ry. on alusta asti perustanut toimintansa Free Bikers –ideologialle, ja pyrkii kaikessa toiminnassaan noudattamaan vapauden periaatteita. Free Bikers –merkkien alla olevia motoristeja on monissa eri maissa, mm. Saksassa ja Virossa. Nämä eri maiden vapaat motoristit eivät kuitenkaan ole minkään yhteisen järjestön tai yhteisön alla, vaan ovat omia ryhmittymiään. Vapaus ja riippumattomuus yhdistävät kuitenkin periaatteen tasolla näitä vapaita motoristeja.

 

Free Bikers –ideologia oli Custom Bikers Finland ry:n alullepaneva voima loppuvuodesta 2013, kun muutama suomalainen Free Bikers Alliance –facebook ryhmässä ollut motoristi halusi perustaa Suomeen oman yhdistyksen, ensimmäisen tätä ideologiaa toteuttavan motoristiyhteisön maassamme. Oma päätäntävalta sekä riippumattomuus sen kaikissa muodoissaan on ollut alusta asti CBF ry:n perusperiaate. Tätä korostavat CBF:n kaarimerkit, joissa lukee ylhäällä Free Bikers ja alhaalla Finland. Nämä merkit yhdessä CBF-logomerkin kanssa käytiin esittelemässä syksyllä 2014 Biker meetingissä. Vaikka CBF ry ei ole MC-kerho, halusimme silti Suomen motoristikulttuurin hyväksynnän merkeillemme, kunnioitammehan kaikkia motoristeja, kerhoja ja bikerkulttuuria maassamme.

 

Monet kutsuvat yhdistystämme nimellä Free Bikers Finland, koska se on näkyvin teksti selässämme. Sitä me todella olemmekin, vaikka yhdistyksemme virallinen nimi onkin Custom Bikers Finland. Yhdistyksemme säännöissä yksi meidän toiminnan tarkoituksistamme on ”Perustaa hyvät suhteet moottoripyöräilijöiden ja muiden kanssaihmisten/yhteisöjen välille sekä ylläpitää niitä”. Tätä johtoajatusta olemme kantaneet mukanamme jo kolme vuotta, ja tulemme jatkossakin toimimaan yhteistyössä eri motoristiyhteisöjen kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on jo perinteeksi muodostuneet Poker Run –tapahtumat Tervolassa ja Lahdessa, jotka järjestetään paikallisten yhdistysten ja kerhojen yhteistyönä. Kannamme selkämerkkejämme jatkossakin suurella ylpeydellä.

 

Forever free!